معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان اوتیسم در مدارس استثنایی کشور را تشریح کرد.

به گزارش نیکوکار، محسن غفوریان گفت: در حال حاضر تعداد نوآموزان و دانش‌آموزان طیف اوتیسم تحت پوشش سازمان ۲۶۱۷ نفر هستند که بیش از ۱۰۰ نفر از این دانش‌آموزان در مدارس عادی مشغول به تحصیل‌اند و از خدمات آموزشی تلفیقی فراگیر استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۵۴ نفر این دانش‌آموزان دارای اوتیسم همراه با سایر معلولیت‌ها هستند. ۴۸۱ نفر دختر در سراسر کشور در مدارس و کلاس‌های خاص مشغول به تحصیل هستند. همه نوآموزان و دانش‌آموزان دختر در ۱۰۰ کلاس خاص در مدارس استثنایی مشغول به تحصیل‌اند و تعداد ۲۱۳۶ نفر پسر دارای اوتیسم تحت پوشش سازمان هستند.

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: نوآموزان و دانش‌آموزان طیف اوتیسم تحت پوشش سازمان از نظر شدت اوتیسم در سطح ۱و۲ هستند و همچنین از نظر ارزیابی در سطحی هستند که توانایی آموزش و تحصیل آکادمیک را دارند. کودکان و دانش‌آموزانی که از نظر توانایی پایین‌تر از این حد هستند برای دریافت خدمات ویژه به مراکز توان‌بخشی سازمان بهزیستی ارجاع داده می‌شوند. دانش‌آموز طیف اوتیسم دارای هوش‌ عادی از کتب دانش‌آموزان عادی و اگر دارای نارسایی هوشی همراه با اوتیسم باشند از محتوای کتاب‌های ویژه استفاده می‌کنند.

 

منبع: مهر

 

انتهای پیام/