روان شناس گفت: تحقیقی در رابطه با آلزایمر در سال ۲۰۱۹ انجام شده و روی ۱۵۵ کشور با ۷۰ هزار نفر و ۴ گروه انجام شده است.

به گزارش نیکوکار، غلامرضا حاجتی، روان شناس درباره آلزایمز و جدیدترین یافته ها برای درمان این بیماری اظهار کرد: تحقیقی در رابطه با آلزایمر در سال ۲۰۱۹ انجام شده و روی ۱۵۵ کشور با ۷۰ هزار نفر و ۴ گروه انجام شده است.

وی در ادامه گفت: این ۴ گروه شامل متخصصین نظام سلامت، بیماران، خانواده بیماران، مراقبین و جمعیت عام انجام شده است. مهمترین بخش آن این بود که بتوان متوجه شد که آگاهی عمومی این ۴ دسته درباره بیماری آلزایمر چگونه است.

حاجتی افزود: گروه اول یعنی متخصصین تا حدود ۶۰ درصد بر این نظر بودند که آلزایمر سالمندی طبیعی است و این نشان دهنده این است که آگاهی متخصصین هم در دنیا در این مورد کم است.

این روان پزشک در ادامه بیان کرد: گروه دوم یعنی مراقبین بیشتر شرم داشتند و بیمار را پنهان می‌کردند و از گفتن این موضوع شرم داشتند و در تحقیقات مشخص شد که مراقبین در اکثر کشور‌ها خانواده‌ها و بیشتر دختر بزرگتر خانواده این نقش را بر عهده دارد و بیشترین فشار هم روی این دختر می‌آید که باید خانواده خود را نگه دارد و رنج بیماری پدر و مادرش را هم  به دوش بکشد و مراقبت از این افراد حدود ۱۶ ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز است.

 ۵۰ درصد بیماران معتقدند از سمت مراقبین نظام سلامت به آن‌ها بی اعتنایی می‌شود

وی در ادامه بیان کرد: در بررسی روی گروه سوم یعنی بیماران مشخص شد ۵۰ درصد بیماران معتقدند از سمت مراقبین نظام سلامت به آن‌ها بی اعتنایی می‌شود و حس توجه به آن‌ها منتقل نمی‌شود در حالی که متخصصان این حوزه معتقدند این حس در بیماری آنها وجود دارد و فقط نمی‌توانند آن را ابراز کنند و نیاز است که توجه کافی به این مریض‌ها بشود.

غربالگری باید از ۶۰ سالگی شروع شود

حاجتی بیان کرد: این ناآگاهی‌ها باعث می‌شود نگرش فرد عوض شود و به بیمار توجه نشود و به عنون مثال غربالگری آن‌ها باید از ۶۰ سالگی شروع شود و از ۶۵ سالگی آلزایمز شروع می‌شود و در این سن یک درصد شیوع دارد و هر سال یک درصد به آن اضافه می‌شود و وقتی به ۹۰ سالگی می‌رسد شیوع بین ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌شود.

حاجتی در ادامه گفت: رویکرد کلی ای که به بیمار آلزایمز وجود دارد تشخیص زود هنگام است و تاکید شده که بیماری افراد دقیق بررسی شود. تست غربالگی یک تست ساده ارزیابی شناختی مختصر است و ۳۰ نمره دارد و مریض‌هایی که با سواد یا بی سواد باشند تستشان فرق می‌کند و در این تست اگر نمره کسب شده از ۲۶ پایین‌تر باشد مریض مشکوک تلقی می‌شود و ارزیابی تکمیلی‌تر برای آن‌ها انجام می‌شود.

هر سال که درمان زودتر شروع شود ۵ سال از تخریب سلول‌های مغزی جلوگیری شود

این روان پزشک در ادامه بیان کرد: تشخیص زود هنگام باعث می‌شود هر سال که درمان زودتر شروع شود ۵ سال از تخریب سلول‌های مغزی جلوگیری شود و آن بخش که سالم است عملکرد بقیه بخش‌ها را بر عهده می‌گیرد این یک رویکرد مناسب در کشور‌ها برای تشخیص و درمان بیماری آلزایمر وجود دارد.

هنوز نمی شود کار زیادی برای آن درمان قطعی بیماران آلزایمر انجام داد

حاجتی افزود: هنوز در دنیا نمی‌شود کار زیادی برای آن درمان قطعی بیماران آلزایمر انجام داد و فقط سرعت بیماری را کم می‌کنند و درمان قطعی برای آن‌ها وجود ندارد و نشانه‌های به وجود آمدن یک داروی مناسب در یکی دو دهه آینده وجود دارد و با تحقیقات انجام شده به سمت درمان‌های ایمونوتراپی می‌رود.

منبع: میزان

انتهای پیام/