کد خبر: 10673

مستمری مهرماه مددجویان سازمان بهزیستی امروز، واریز شد.

به گزارش نیکوکار، مستمری مهرماه، به حساب بیش از یک میلیون مددجوی سازمان بهزیستی نزد بانک رفاه به شرح ذیل واریز شد:

خانواده یک نفره: ۳۵۰ هزار تومان

خانواده دو نفره: ۵۰۰ هزار تومان

خانواده سه نفره: ۷۰۰ هزار تومان

خانواده چهار نفره: ۹۰۰ هزار تومان

خانواده پنج نفره: یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حساب واریز شد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/