در این گزارش به یکی از سوالات پر تکرار مستمری بگیران تامین اجتماعی پاسخ داده شده است.

به گزارش نیکوکار، در این گزارش به یکی از پر تکرارترین سوالات  بیمه شدگان تامین اجتماعی پاسخ داده ایم.

اروتز و پروتز به چه وسایلی گفته می‌شود؟

وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت و یا جبران نقص عضو جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.

هزینه اروتز و پروتز به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

١– بیمه شدگان اجباری و خانواده تحت تکفل آنان.

٢ – مستمری بگیران و خانواده تحت تکفل آنان.

٣ – مقرری بگیران بیکاری و خانواده تحت تکفل آنان.

٤ – بیمه شدگان اختیاری و خانواده تحت تکفل آنان (از١/٨/٨٥).

چه مدارکی برای دریافت هزینه اروتز و پروتز لازم است؟

١-گواهی پزشک متخصص (مرتبط با نوع تجویز پروتز و اروتز).

٢- فاکتور خرید.

چه مراحل اداری برای دریافت هزینه اروتز و پروتز باید طی شود؟

١- تحویل مدارک و مستندات مربوط به تهیه اروتز و پروتز (تجویز پزشک معالج + فاکتور خرید)

٢- تأئید مراجع پزشکی سازمان

٣- واریز مبلغ تعرفه مربوطه به حساب بیمه شده اصلی.

هزینه های اروتز و پروتز هرچند وقت یک بار و به چه صورت قابل پرداخت است؟

شرح

دوره تمدید

شیشه عینک طبی

هر دو سال یکبار

کنتاکت لنز

هر ده سال یکبار

سمعک

هر ده سال یکبار

ویلچر

هر ٧ سال یکبار

چشم مصنوعی

هر پنج سال یکبار

دست و پای مصنوعی

هر٥ سال یکبار

کفش طبی کلاب فوت

هر دو سال یکبار

کلیه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) صرفاً برای یکبار قابل پرداخت بوده بجز موارد ذیل که با رعایت دوره تمدید بلامانع است.
لازم به ذکر است به منظور مساعدت با مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی ، هزینه عینک طبی (شیشه و فریم) صرفاً بابت یکی از انواع عینک (دوربین، نزدیک بین و آستیکمات) و همچنین پروتز یک دست دندان مصنوعی در صورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت هزینه پروتز مزبور به آنان حداقل ده سال گذشته باشد ، حداکثر برای یکبار دیگر با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود.
آیا استفاده از عینک و خرید لنز عینک با تجویز پزشک مشمول خدمات تامین اجتماعی میشود؟
در صورت تجویز پزشک معالج برای استفاده از پروتز عینک یا لنز مقتضی است با همراه داشتن نسخه تجویز،فاکتور خرید ودفترچه بیمه به  شعبه مربوطه مراجعه تا پس از بررسی و احراز شرایط زمینه پرداخت هزینه پروتز موردنظر فراهم شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/