• thumbnail

    شناسایی محل زندگی معلولان با GPS برای امدادرسانی در سوانح و بلایا

    رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه افراد دارای معلولیت یکی از گروه های در اولویت امدادرسانی در سوانح و بلایا هستند، اظهار کرد: محل زندگی تمامی مددجویان مستمری بگیر به روی نقشه براساس جی پی اس مشخص شده که اینگونه می توانیم پیشگیرانه در سوانح و بلایا به آنها کمک و یا در زمان حادثه به صورت هدفمند و نقطه ای به آنها مراجعه و مشکلات آنها را در وهله اول رفع کنیم.