• thumbnail

    جمع‌آوری مراکز کاهش آسیب به قیمت راه‌اندازی یک «دهکده»؟

    افزایش تعداد معتادان تهران بدلیل فعالیت مراکز کاهش آسیب و به دنبال آن احتمال انتقال این مراکز به خارج از شهر تهران و همچنین ایجاد دهکده سلامت معتادان در حالی طی یکماه گذشته از سوی پلیس مبارزه با موادمخدر مطرح شد که واکنش‌های کارشناسان حوزه اعتیاد را در پی داشت به طوری که رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است، انتقال این مراکز به خارج از شهر کاری‌است اشتباه؛ و یا با ایجاد "دهکده سلامت" مگر می‌توان به معتاد خیابانی گفت "دمبل" بزن؟ و ... این طرح‌ها هر چند با نیت خیر ولی، علمی و کارشناسی نیست.