• thumbnail

    روایت جشنی برای تولد کودکانِ کار بی‌شناسنامه

    شناسنامه ندارند و نمی‌دانند دقیقا چه روزی به دنیا آمده‌اند. از مادرشان شنیده‌اند که یک روز گرم تابستان یا بهار به دنیا آمده‌اند و حالا به لطف سه خیر و با مدیریت یک مرکز مخصوص کودکان کار برای اولین بار تولدشان را گروهی جشن و کادو می‌گیرند.