• thumbnail

    معاون حقوقی کمیته امداد خمینی: هیچ فرد متمولی از کمیته مستمری نمی‌گیرد

    معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امداد خمینی درخصوص آماری که درباره مستمری بگیران ثروتمند مطرح شده بیان کرد: با توجه به مکانیزم‌هایی که در مجموعه کمیته امداد وجود دارد، اعلام می‌کنیم که هیچ ثروتمندی و هیچ فرد متمولی مستمری کمیته را دریافت نمی‌کند. در شبکه وسیع مردمی که ما در اختیار داریم و شبکه بزرگی که تحت عنوان مددکاری وجود دارد، ما مکانیزمی در شناسایی نیازمند در سطح جامعه داریم.