• thumbnail

    چرایی عدم ارائه بسته معیشتی به برخی مددجویان بهزیستی

    رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه پیش‌بینی ما برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه در ردیف دستگاه‌های دیگر و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز لازم است تا در ردیف بودجه‌ای سازمان بهزیستی برای اجرای قانون مذکور قرار گیرد.