• thumbnail

    نخستین کلینیک سوگ حوزه سرطان در محک راه‌اندازی شد

    مدیر واحد خدمات حمایتی محک ضمن اعلام راه‌اندازی کلینیک سوگ محک گفت:‌ در جریان این پروژه خانواده‌هایی که فرزند خود را بر اثر سرطان از دست ‌می‌دهند، در قالب مشاوره‌های فردی و در ادامه بر حسب نیاز، گروه درمانی را زیر نظر روانشناس و مددکار اجتماعی دریافت می‌کنند.