• thumbnail

    شناسایی زنان سرپرست خانوار سکونتگاه‌های غیر رسمی ۱۵ استان

    معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانوار در این معاونت، گفت: طی اجرای این طرح مجموعا حدود ۱۴۰۰۰ زن سرپرست خانوار در سطح کشور وارد عرصه اشتغال به ویژه مشاغل خانگی شده‌اند، همچنین زمینه های لازم برای ایجاد شغل ۷۷۰۰ نفر از زنان ساکن سکونتگاه‌های غیر رسمی نیز فراهم شده است.