• thumbnail

    مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌ها خبر داد:

    احداث ۱۳۰ هزار واحد مسکونی برای معلولان

    شریعتمداری گفت: احداث ۱۳۰ هزار واحد مسکونی برای معلولان در دستور کار قرار گرفته و در ماه های اخیر از ۲۸ واحد بهره برداری شد.