• thumbnail

    ساخت و تجهیز مدرسه اوتیسم در ۱۴ استان

    ساخت و تجهیز یک اتاق آگوستیک در هر استان برای تست نوآموزان و تجهیز مدرسه اوتیسم در ۱۴ استان در جلسه‌ ای مشترک میان معاونان وزیر آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفت.