• thumbnail

    محبت و مراقبت، نیاز اساسی سالمندان که دست کم گرفته می‌شود

    سالمندان به دلیل شرایط ویژه روحی، روانی و جسمانی خود به ۲ عنصر حیاتی و مهم "محبت و مراقبت" به طور اساسی و مداوم نیازمند هستند، نیازمندی که گاهی اوقات از سوی خانواده و جامعه چندان مورد توجه و اهتمام قرار نمی‌گیرد و این دوره از زندگی را برای کهن سالان به دورانی سخت و طاقت فرسا تبدیل می‌کند به طوری که خیلی از افراد از رسیدن به این دوره زندگی دچار ترس و دغدغه می شوند.