• thumbnail

    معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خبر داد:

    فعالیت ۸۰۰۰ مرکز نیکوکاری در کشور

    معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور با اشاره به فعالیت ۸ هزار مرکز نیکوکاری در سطح کشور، گفت: میزان مشارکت‌های مردمی در کمیته امداد از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان است.