• thumbnail

    ادامه جمع آوری کمک های مردمی در قالب «شورعاطفه ها» تا ۱۱ مهرماه

    مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه شور عاطفه‌ها از ۲۰ شهریور آغاز شده و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد گفت: این برنامه امروز در مدارس در جریان است. همچنین فردا در تمام ادارت و مراکز کمیته امداد - ۷۰۰۰ مرکز نیکوکاری در کشور و ۹۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران - جمع آوری کمک های مردمی را برای دانش‌آموزان خواهیم داشت.