• thumbnail

    شتابا طرح نوین کمیته امداد برای توانمندسازی ایتام

    شتابا،یا شبکه توانمندسازی ایتام در بورس ایران، طرحی نو و خلاقانه با هدف توانمندی و ایجاد درآمد باثبات توام با رعایت تکریم و حرمت‌گزاری ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است که برای اولین بار بنا بر پیشنهاد استاندار سمنان به صورت پایلوت در این استان اجرایی شد.