• thumbnail

    ردپای دهیاران زن در توسعه روستاهای الموت

    دهیاران زن در استان قزوین با جمعیت ۵۰ نفری و سهم هشت درصدی نسبت به دهیاران مرد توانسته‌ اند قدم‌های نوپایی در بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بردارند که ردپای آن‌ها در روستاهای الموت پررنگ‌تر به نظر می‌رسد.