• thumbnail

    پرداخت یارانه ۹ میلیونی به‌ازاء هر معتاد در مراکز جامع درمان اعتیاد

    رئیس سازمان بهزیستی از پرداخت سالانه ۹ میلیون تومان به‌ازای هر فرد با عنوان یارانه به مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد دولتی، مؤسسات و خیریه‌ها تا سقف ۲۰۰ نفر خبر داد و گفت: همچنین مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از سوی این سازمان برای کمک به تأسیس و راه‌اندازی این مراکز پرداخت خواهد شد.

  • thumbnail

    ضرورت افزایش بودجه بهزیستی در بخش درمان اعتیاد

    دیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: امسال با توجه به شرایط اقتصادی، تورم، افزایش سرانه‌ها و تعداد روزهایی که قرار است بهزیستی به معتادان متجاهر، خدمات ارائه کند، باید افزایش خوبی داشته باشد.