• thumbnail

    همت جمعی برای ازدواج آسان در خراسان جنوبی

    خیرین، مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در خراسان جنوبی برای ایجاد زمینه ازدواج آسان و کمک به زوجین نیازمند در تلاش هستند تا با همت جمعی، گامی اثرگذار در تشکیل زندگی مشترک داشته باشند.