• thumbnail

    لبخند بر لبان کودکان با پویش بانوی مهربان

    مدیر کل هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از راه‌اندازی پویش بانوی مهربانی خبر داد و گفت: این پویش با حمایت معاونت و با هدف تلطیف فضای زندگی کودکان در خانواده های محروم و ایجاد زمینه‌های رشد و ارتقا شادی و نشاط در آنان راه‌اندازی شده است.