• thumbnail

    در راستای حمایت از توانخواهان موسسه خیریه کهریزک؛

    پویش سفره‌دار آغاز شد

    با توجه به محدودیت‌های کرونا و عدم امکان برگزاری مراسم افطار و اطعام توسط نیکوکاران، موسسه خیریه کهریزک پویشی با عنوان «سفره‌دار» را برگزار می‌کند.