• thumbnail

    حمایت بهزیستی از خانواده‌های دارای چندقلو؛ از پرداخت مستمری تا وامهای کم بهره

    معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بهزیستی با هدف توسعه عدالت اجتماعی و تامین رفاه اجتماعی خانواده‌ های دارای فرزند چند قلو و تسهیل حمایت و مساعدت چندلایه به آنها، برنامه «حمایت از خانواده های دارای فرزند چندقلو» را تدوین کرده است، اظهار کرد: امید است این برنامه با همکاری سایر دستگاه‌ها سیر خود را طی کند تا بتوانیم خدمات کامل‌تر و پایدارتری را به خانواده‌های دارای فرزند چند قلو ارائه کنیم.