• thumbnail

    مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان خبر داد:

    سایه سنگین طمع برج‌سازان بر تنها اردوگاه مناسب‌سازی شده معلولان کشور

    مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از طرح توسعه تفضیلی شهرداری بابلسر که حریم اردوگاه شهید عظیمی شهرستان بابلسر که ویژه استفاه افراد دارای معلولیت است را نشانه گرفته، انتقاد کرد و گفت: برج سازان زمین خوار بر سر تنها اردوگاه مناسب سازی شده معلولان در کشور سایه سنگینی انداخته‌اند.