• thumbnail

    تهیه و توزیع بسته های یادگیری برای دانش آموزان مناطق محروم/افزایش ظرفیت شبکه رشد

    مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه اکنون در حال افزایش ظرفیت شبکه و غنی سازی محتوا هستیم، درباره اقدامات انجام شده برای دانش آموزان مناطق محروم نیز عنوان کرد: در تلاشیم برای برخی مناطق محروم با کمک نهادها، هدایایی را در قالب بسته های یادگیری و محتوای الکترونیکی تولید و عرضه کنیم تا اگر به اینترنت و ابزار هوشمند دسترسی ندارند بتوانند از آن استفاده کنند.