• thumbnail

    علیزاده در تشریح کمیسیون اقتصادی مجلس؛

    اشتغالزایی و توانمندسازی اقشار مستضعف بررسی شد

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جلسه امروز این کمیسیون با حضور بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای بررسی برنامه ها و دستاوردهای این نهاد برگزار شد.