• thumbnail

    عقب‌ماندگی بهزیستی در تهیه اقلام کمک توانبخشی/ «سمعک»؛ پاشنه‌ آشیل

    معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تاکنون برای تامین تجهیزات کمک توانبخشی ۱۶ درصد از بودجه دریافت شده و بودجه‌هایی که دریافت شده بیشتر مربوط به هزینه پرستاری، مستمری‌ها و... بوده است، گفت: امسال مقداری برای تامین اقلام با مشکل مواجه بودیم اما بودجه داریم و اگر به ما تخصیص داده شود، می‌توان بلافاصله اقلام توانبخشی را خریداری کرد.