• thumbnail

    امضاء تفاهم نامه میان سازمان بهزیستی کشور و آموزش و پرورش استثنایی

    رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین امضاء تفاهمنامه همکاری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: ۱۵۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت دانش‌آموزانی هستند که تحت پوشش خدمات حمایتی، تخصصی و توانبخشی سازمان بهزیستی قرار دارند و ۱۲ هزار نفر از افراد تحت پوشش در حال تحصیل در دانشگاه‌های غیردولتی هستند.

  • thumbnail

    همکاری دو اورژانس برای کمک به مددجویان

    رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه بین اورژانس اجتماعی این سازمان و اورژانس ۱۱۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کمک و ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان اجتماعی و مددجویان این سازمان گفت: با این تفاهم‌نامه، بین خدمات اورژانس اجتماعی و خدمات پزشکی هم‌افزایی ایجاد می‌شود.