• thumbnail

    «فرق» گذاشتن والدین بین فرزندان و «کینه‌ای» که تا بزرگسالی می‌ماند

    یک روانشناس با تاکید بر لزوم رفتار یکسان و عادلانه والدین در برابر فرزندان و عدم تفاوت و فرق گذاشتن بین آنها، گفت: بعضا شاهد این امر هستیم که فرزندان یک خانواده در بزرگسالی خیلی مایل به ارتباط با یکدیگر نیستند و پس از فوت والدین نیز ارتباطات آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند که از جمله علل این رفتار، ارتباط اشتباه و غلط والدین با فرزندان در دوران کودکی است که باعث شده حس کینه و انتقام تا بزرگسالی با فرزندان همراه باشد.