• thumbnail

    تاکید “ابتکار” بر آموزش مهارت استفاده صحیح از فضای مجازی در شبکه شاد

    معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر اهمیت موضوع انتقال مهارت های زندگی در عصر جدید و انقلاب دیجیتال در دوران کرونا تاکید کرد و گفت: به موضوع استفاده صحیح از فضای مجازی هم باید توجه شود و در خواست ما این است که در شبکه شاد آموزش مهارت های صحیح استفاده از فضای مجازی برای خانواده ها و دانش آموزان ارائه شود.