• thumbnail

    مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خبر داد:

    شناسایی و ثبت‌نام بیش از ۱۴۰۰ کودک بازمانده از تحصیل

    مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از شناسایی و ثبت نام ۱۴۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در مدارس سطح شهر خبر داد و گفت: تلاش داریم والدین این کودکان در مراکز پرتو توانمند شوند.